Tryckeri sedan 1908
I över 100 år har Original tryck försett företag med olika slags trycksaker. Från tidskrifter och böcker till affischer, reklamtryck och visitkort. Det kommer vi att fortsätta med!

Vi söker personal

Just nu söker vi personal till både vårt kontor i Lycksele och vårt kontor i Umeå

Läs mer om tjänsten i Lycksele här
Läs mer om tjänsten i Umeå här

Fyll i era kontaktuppgifter och vad ni är intresserad av att beställa så kontaktar en säljare er.

Vårt erbjudande som tryckeri

Vi är ett lösningsorienterat och nytänkande tryckeri med lokal närvaro och personligt engagemang. Vi löser våra kunders problem med såväl trycksaksproduktion som logistik och tjänster runt den tryckta produkten. Vårt erbjudande till våra kunder är att vi löser deras problem.

Våra kunder ska alltid känna sig välkomna, att vi tillgodoser deras behov, att vi lyssnar och engagerar oss.

Pålitlig

Vi levererar kvalitativa produkter till ett rimligt pris. Dessutom har vi en effektiv produktionslinje, med hög kompetens.

Hållbar

Vi är en hållbar aktör med en medvetenhet kring vår miljöpåverkan och ett ständigt arbete för att minimera den.

Kreativ

Vi verkar för att hålla en kreativ nivå i all produktion. Slutprodukten håller hög nivå och vi är inte rädda att lösa problem.

 

Tryckeri, digitaltryck och offsettryck i Umeå & Lycksele

Våra tjänster förenklar vardagen för företag genom väl beprövade arbetssätt och skräddarsydda lösningar.

Kontakt - Original  Umeå

Telefon: 090 - 77 02 94
Spårvägen 10, 901 31 Umeå

Kontakt - Original  Lycksele

Telefon: 0950 - 383 00
Timmervägen 73, 921 33 Lycksele