Miljö & kvalitet

På Original är vi engagerade i vår omgivning. För oss är det viktigt att vi gör det vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljö- och kvalitetsarbete genomsyrar de investeringar vi gör. Våra senaste investeringar har minskat vårt pappersspill med cirka 30%. Komprimerat avfall ger färre transporter och den nya processfria plåtframställningen utesluter de kemikalier som tidigare krävts.
Läs vår miljö och kvalitetspolicy 160121

 

 

PEFC och hållbart skogsbruk

PEFC stödjer sig på den definition av hållbart skogsbruk som antogs inom Forest Europe 1993, och som har vidareutvecklats i kriterier och indikatorer för hållbart skogsbruk:

Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.

Denna definition har också senare antagits av FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation.

Svenskt PEFC-certifieringssystem för uthålligt skogsbruk baseras på ovanstående och innebär i allmänna ordalag att:

Skogsbruket ska ge en uthållig avkastning
Skogsbruket ska ta hänsyn till naturmiljön
Skogsbruket ska ta sociala hänsyn

FSC®-certifierat tryckeri

Under sensommaren 2016 valde vi att FSC®-certifierat tryckeriet. Nu kan du alltså få dina trycksaker certifierade hos oss.

FSC® står för Forest Stewardship Council® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®.

Certifierade företag följer FSC®:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC®:s varumärke. FSC®-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC® vill frivilligt bidra till detta.

ISO 9001 och ISO 14001

Original tryckeri arbetar med ledningssystem för miljö och kvalitet. Vi dokumenterar inköp, förbrukning och spill på material som påverkar vår miljö. Syftet är att ständigt minska vår miljöpåverkan men även att lokalisera felkällor i produktionen som kan spara t.ex. spillpapper och öka kvalitén på levererade produkter. Vi sätter årligen upp nya mål för förbättringar på kort och lång sikt. För att säkerställa att vårt arbete ger effekt har vi också valt att löpande under året göra revisioner med hjälp av extern konsult. Som riktlinjer för vårt arbete har vi valt att följa ISO 9001 och ISO 14001. Genom att dokumentera vårt arbete har vi också kunnat certifiera företaget enligt dessa standarder. Original i Umeå AB är ett av få tryckerier som är certifierat enligt båda.

Klimatkompenserat papper

Vår huvudleverantör av papper är Antalis. Antalis gör ett väldigt gediget miljöarbete och ett av deras initiativ är att klimatkompensera papper. När man klimatkompenserar räknar Antalis ut koldioxidutsläppet som skapats tack vare trycksaken, ända från pappersproduktionen till färdig trycksak inklusive alla transporter. Koldioxidutsläppet kompenseras sedan genom två projekt i Afrika där man bland annat planterar träd. Original klimpatkompenserar allt papper som köps från Antalis. Alla trycksaker som görs på Original på papper från Antalis kan märkas med loggan för klimatkompenserat papper.

Läs mer om Antalis klimatkompensering här