Miljö & kvalitet

På Original är vi engagerade i vår omgivning. För oss är det viktigt att vi gör det vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljö- och kvalitetsarbete genomsyrar de investeringar vi gör. Våra senaste investeringar har minskat vårt pappersspill med cirka 30%. Komprimerat avfall ger färre transporter och den nya processfria plåtframställningen utesluter de kemikalier som tidigare krävts.
Läs vår miljö och kvalitetspolicy 160121

 

 

ISO 9001 och ISO 14001

Original tryckeri arbetar med ledningssystem för miljö och kvalitet. Vi dokumenterar inköp, förbrukning och spill på material som påverkar vår miljö. Syftet är att ständigt minska vår miljöpåverkan men även att lokalisera felkällor i produktionen som kan spara t.ex. spillpapper och öka kvalitén på levererade produkter. Vi sätter årligen upp nya mål för förbättringar på kort och lång sikt. För att säkerställa att vårt arbete ger effekt har vi också valt att löpande under året göra revisioner med hjälp av extern konsult. Som riktlinjer för vårt arbete har vi valt att följa ISO 9001 och ISO 14001. Genom att dokumentera vårt arbete har vi också kunnat certifiera företaget enligt dessa standarder. Original i Umeå AB är ett av få tryckerier som är certifierat enligt båda.

Klimatkompenserat papper

Vår huvudleverantör av papper är Antalis. Antalis gör ett väldigt gediget miljöarbete och ett av deras initiativ är att klimatkompensera papper. När man klimatkompenserar räknar Antalis ut koldioxidutsläppet som skapats tack vare trycksaken, ända från pappersproduktionen till färdig trycksak inklusive alla transporter. Koldioxidutsläppet kompenseras sedan genom två projekt i Afrika där man bland annat planterar träd. Original klimpatkompenserar allt papper som köps från Antalis. Alla trycksaker som görs på Original på papper från Antalis kan märkas med loggan för klimatkompenserat papper.

Läs mer om Antalis klimatkompensering här

Svanenmärkt tryckeri

Svanenmärkt tryckeri

Sedan några år är vi svanenmärkta. Det innebär i korthet att allt vårt förbrukningsmaterial är kontrollerat och godkänt av Svanen samt att vår prduktion även är det. Vill ni ha er trycksak svanenmärkt är ni välkomna att höra av er.

PEFC spårbarhetscertifiering

I linje med vårt miljöarbete och våra kunders önskemål är vi spårbarhetscertiferade enligt standarden för PEFC. I korthet innebär det att allt vårt papper kommer från hållbart skogsbruk och att alla företag som är inblandade i hanteringen från skog till trycksak är certiferade i en kedja. Därmed kan vi stolt märka våra trycksaker med PEFC och vara säkra på att det är en hållbar produkt.