Produkter - tryckmaterial

Profilerat kontorsmaterial har länge varit en grundpelare i varje företags trycksaksproduktion. Det finns ofta två syften till det. Den ena handlar om att skapa och synliggöra företagets identitet för de som jobbar där – resultatet blir ofta personal som med stolthet använder materialet. Det andra syftar till att sprida företagets varumärke även utanför kontorets väggar.

 

Visitkort

Kanske tänker du inte så mycket på det där kortet som du lämnar över till folk. Där står ju bara dina kontaktuppgifter. Och visst, de flesta visitkort ser inte mycket ut för världen.

Visitkort

Broschyrer

Broschyrer lämpar sig ypperligt när du har lite större mängder information. Det kan exempelvis handla om att du vill få utrymme att brodera ut ett resonemang som annars blir oförståeligt på ett lösblad.

Broschyrer

Kuvert

Ett kuvert, eller konvolut som det också kallas, kan användas till mycket. Klassiskt företagsprofilerade konvolut används ofta för kundutskick såsom fakturering och företagsinformation.

Kuvert