Offset tryck - Original tryckeri

 

När vi trycker stora volymer väljer vi offset som teknik. Offset innebär att färgerna i tryckfilen separeras i fyra färger; cyan, magenta, gul och svart. Färgerna delas upp i ett raster som bränns in på tryckplåtar av aluminum. Rastret består av prickar i olika storlekar som tillsammans blandas i ögat och blir den färg som avses. Varje plåt monteras i vars ett färgverk med färg för respektive färg. Färgen förs över på plåten och fastnar endast på de punkter där rastret finns, sedan förs färgen över till en gummiduk för att därefter pressas mot pappret.

När arket är tryck läser vi in en färgremsa med kontrollrutor där vi digitalt kan se flera variabler som avgör tryckets kvalitet, det handlar om storlek på punkten, mängden färg av varje, hur färgen blandas i ögat till andra färger osv. Hur mycket färg som läggs på styrs av vad som beskrivs i PDF-filen samt hur vår Prepress är gjord. Detta är en exterm noggran del i processen som helt avgör vilken kvalitet tryckeriet kan leverera. Här arbetar vi med avancerade system för att kontrollera att trycket håller sig inom ISO 12647-2 som är den standard som beskriver hur kvalitén ska vara. Varje tryckproduktion ger en mängd läsningar och dessa läsningar använder vi för att upptäcka genomsnittliga felaktigheter från ett perfekt tryck och sedan använder vi dessa läsningar till att göra justeringar till nästa jobb. Med denna teknik att optimera kvalitén löpande kan vi stolt garantera att vårt tryck generellt ligger inom den godkända toleransen för ISO-standarden, något som inte är möjligt att nå om utan ett stort intresse och ett strukturerat kvalitetsarbete. 

Vår tryckpess är en 8-färgs press från japanska Komori. Med åtta färger avses att vi först trycker fyra färger, sedan vänds arket och vi trycker fyra färger till på baksidan av arket. Det låter som en självklarhet att båda sidor på arket trycks men det vanligaste hos tryckerier är faktiskt att en sida trycks först för att tryckaren sedan ska vända pallen och trycka andra sidan på arket, alltså dubbelt så lång tid. Varje färg kräver ett tryckverk så för att kunna trycka 4+4 färger krävs 8 verk.

Istället för att vända arket i mitten kan vi istället använda de sista fyra verken för att trycka specialfärger, till exempel silver, guld, neon, pastell osv; sådana färger som inte går att blanda till av cyan, magenta, gul och svart. På så vis går det att få ett tryckark med vanliga bilder och text samt dekorfärger (Pantone PMS) av helt annan typ.

I offset trycker vi alla de vanliga produkterna men i lite större upplaga. Vill du ha en broschyr i 10 exemplar trycker vi den digitalt men vill du ha den i 500 exemplar eller kanske till och med 50 000 exemplar så trycker vi den offset. Här trycker vi 16000 stora ark i timmen.

Minimalt med spill

Med vår offsetpress är starttiden så kort den bara kan bli, med minimal spillåtgång. Vi trycker också helt alkoholfritt varpå vår miljöpåverkan minskas.

Läs mer om vårt miljöarbete här.

I offset trycker vi produkter som t.ex. broschyrer, affischer, böcker, rabattkuponger, kuvert, brevpapper, konferensblock osv.

Läs mer om offsettryck på Wikipedia